Erysiphaceae  -  Podosphaera


leucotricha (Ellis & Everh.) E.S. Salmon (1900)

Photos AF - 62 Samer - 30 05 20 sur Malus
X 20
oidies