Melanommataceae  -  Aposphaeria


phellodendri
 
photos AF - 62 St Martin Bgne/Waroquerie - 30 08 18 - anamorphe & teleomorphe sur Phellodendron lavallei
 
conidies
 
asques & spores
asques & spores