Pestalotiopsidaceae


Pestalotiopsis neglecta
photos AuV - E-Zamundio - 19 08 14 sur Euonymus
conidies