Marasmiaceae


Megacollybia platyphylla

photo PA
photos AF - 62 Desvres - 07 09 07

cheilo