Physalacriaceae


Rhodotus palmatus

62 Stella - 08 11 14

photo AF
photos PA
cheilo & spores