Pleosporales  -  Aposphaeria


phellodendri
photos AF - 62 St Martin Bgne/Waroquerie - 30 08 18 sur Phellodendron lavallei
conidies