Galeria zdjęć

S T O W A R Z Y S Z O N Y C H    M I K O L O G ó WTa galeria oferuje makro - i najczęściej mikroskopijne zdjęcia grzybów, głównie z regionu "Haut-de-France", a także z innych regionów, a czasem nawet z innych krajów. Wszystkie są udostępniane bezpłatnie, ale podlegają prawu autorskiemu do użytku komercyjnego i mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą autorów. ©

Zdjęcia na tej stronie nie mogą być użyte do określenia jadalności lub toksyczności grzybów. W razie wątpliwości należy koniecznie wezwać specjalistę.

Errare humanum est Qui nihil facit numquam errat
ASCOMYCOTA BASIDIOMYCOTA  INNE KRóLESTWA i GRZYBY

Asco - A-C

Basidio - A-F

Królestwo Bacteria

Asco - D-H

Basidio - G-P

Królestwo Chromista ( mildiou)

Asco - K-N

Basidio - R-Z

Królestwo Protozoa (Myxo)

Asco - O-R

Chytridiomycota

Asco - S-Z

Główna Entomophthoramycota
Nowy Glomeromycota
  Ulepszone zdjęcia Mucoromycota ( mucor )
Problematyczne Taksony Zoopagomycota
Roślina żywicielska i Biotopy Coelomycetes
  Hyphomycetes
Français     English     Polski     Український     Deutsch     Español

Indeks ogólny | A | B | C | D-E | F-K | L | M | N-P | R-Z |

Następna aktualizacja: Sierpień 2024

 

Odpowiedzialny za stronę internetową : Abel Flahaut - Gérard Mélard - Pascal Aleksandrowicz

- Ostatnia aktualizacja 01/05/2024 - Odwiedzający:

- Kontakt -
Strona internetowa utworzona 10 stycznia 2017 r - Wykonane z Microsoft Web Expression version 4 - Prowadzenie w OVH